economy

กฎหมายภาษีของสหรัฐ

June 24, 2015 admin 0

เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกประเทศจำเป็นต้องทำการเก็บภาษีเพื่อนำเงินที่ได้นั้นไปบำรุงประเทศ นำเงินไปพัฒนาในสิ่งที่ควรจะทำเพื่อให้ประชาชนในประเทศได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ละประเทศเองก็จะมีหลักหรือกฎหมายในการเลือกเก็บภาษีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ประเทศนั้นๆ จะเลือกเก็บ สหรัฐฯ เองด้วยความที่เป็น