ข้อมูลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐ

economy.

ปกติแล้วข้อมูลงบประมาณของทุกประเทศเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถมองภาพรวมคร่าวๆ ได้ว่าในเวลานี้ประเทศแต่ละประเทศมีระบบเศรษฐกิจอย่างไร มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรารู้ว่าหากมีงบประมาณที่เยอะมากพอก็สามารถที่จะช่วยสร้างสิ่งต่างๆ ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต แต่ถ้าหากงประมาณมีไม่มากพอสิ่งอะไรหลายๆ อย่างก็อาจกลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินตัวไปก่อน ยิ่งประเทศสหรัฐฯ ที่ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกแบบนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็พยายามที่จะรู้และจับตาดูสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด

economy_

รายละเอียดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ

งบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ จะประกอบไปด้วยเรื่องของการใช้จ่ายกับรายได้ของรัฐบาลสหรัฐฯ งบประมาณก็เหมือนกับเป็นตัวแทนทางการเงินที่ลำดับความสำคัญของรัฐบาล สะท้อนไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และปรัชญาทางด้านเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน ปกติแล้วเอกสารงบประมาณจะเริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่มาจากประธานาธิบดีที่มีต่อสภาคองเกรสของสหรัฐฯ จะมีการแนะนำให้ระดมทุนในปีงบประมาณถัดไปนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ก่อนจะไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป ปีบัญชีจะมีชื่อสำหรับปีที่สิ้นสุด ถึงกระนั้นสภาคองเกรสก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดให้มีการผ่านการจัดสรรเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วพร้อมทั้งจะมีการส่งเงินที่ได้รับไปให้กับประธานเพื่อทำการลงลายมือชื่อ แต่การตัดสินใจของสภาคองเกรสจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลกลาง คณะกรรมการงบประมาณได้มีการกำหนดวงเงินเพื่อใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการสภา วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการจัดสรรซึ่งทำการอนุมัติงบประมาณรายบุคคลสำหรับการจัดสรรเงินทุนให้กับโครงการต่างๆ ของรัฐบาลกลาง

ในปีงบประมาณ 2016 รัฐบาลได้มีการรับรายได้ภาษีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมประมาณ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมทั้งมีรายจ่ายประมาณ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ความแตกต่างที่เห็นคือมีการขาดดุล 587 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถ้าหากวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายได้จะอยู่ที่ 17.8% GDP จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 1980-2015 อยู่ที่17.4% ค่าใช้จ่ายของ GDP 20.9% สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 20.6% ของตัว GDP เล็กน้อย การขาดดุลของ GDP เท่ากับ 3.2% ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมา

ด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้มีการพยายามนำเสนอถึงนโยบายต่างๆ รวมไปถึงเรื่องของการลดภาษีอย่างมีนัยสำคัญรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศที่เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงต้องเดินหน้าทำงานกันต่อไปเพื่อปรับระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างที่ตนเองต้องการเพราะว่าประเทศนี้ไม่ใช่แค่ประเทศที่คุมตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหลายประเทศทั่วโลกด้วย