ข้อมูลหนี้สาธารณะของสหรัฐ

-economy

รัฐบาลสหรัฐฯ นั้นมีหนี้สาธารณะที่เกิดการผันผวนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 1789 ยกเว้นแค่ในช่วงปี 1835-1836 เท่านั้น หนี้สาธารณะที่ว่านี้มักจะแสดงเป็นอัตราส่วนกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในอดีตนั้นหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ที่มาในรูปส่วนแบ่งขอบ GDP มีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดสงครามกับช่วงถดถอย ก่อนที่ต่อมาจะค่อนๆ ลดลง หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ได้ถูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP อยู่ในช่วงระดับสูงสุดเป็นช่วงของประธานาธิบดี Harry Truman ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หนี้สาธารณะเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็มีการลดลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะต่ำสุดเมื่อปี 1974

-economy-

รายละเอียดหนี้สินสาธารณะของสหรัฐฯ

หนี้ของประเทศสหรัฐฯ เป็นจำนวนหนี้ที่ทางรัฐบาลของสหรัฐฯ ได้มีการกำหนดมาตรการของตัวหนี้สาธารณะเอาไว้ นั่นคือมูลค่าของตราสารหนี้ที่ยังคงมีคั่งค้างอยู่ในช่วงเวลาที่กระทรวงการคลังรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ออกให้ ข้อตกลงเรื่องของการขาดดุลแห่งชาติและส่วนเกินของชาติมักมีการอ้างอิงถึง ยอดคงเหลืองบประมาณของรัฐบาลกลางจากปีต่อปีไม่ใช่เกิดจากยอดสะสม ปกติแล้วการเพิ่มขึ้นของหนี้จากภาครัฐมักมาจากเรื่องการใช้จ่ายของภาครัฐพร้อมทั้งการลดลงของภาษีรวมถึงรายรับอื่นๆ ที่สมควรจะได้รับด้วย โดยปกติแล้วทั้งสองอย่างจะมีความผันผวนกันเองในแต่ละช่วงปีงบประมาณ ในอดีตหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ในฐานะที่เรียกว่า ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีการเพิ่มขึ้นในช่วงของสงครามและเกิดภาวะถดถอยจนกลายเป็นลดลง อัตราหนี้สินต่อ GDP อาจมีการลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการเกินดุลของรัฐบาล หรือการเติบโตของ GDP รวมไปถึงภาวะเงิน ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2016 ตราสารหนี้ของประชาชนมีมูลค่า 14.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นราว 76% ของ 12 เดือนก่อนหน้าของ GDP ด้านการถือครองของรัฐบาลสหรัฐฯ ภายในประเทศจะอยู่ที่ 5.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้จำนวนยอดรวมหนี้มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่ราว 9.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 106% ของ 12 เดือนก่อนหน้าของ GDP

อย่างไรก็ตามแม้เราจะมองว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขจำนวนมหาศาลแต่ทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้านที่สามารถส่งผลทั้งขึ้นและลงได้ตลอด ประเด็นหนึ่งที่ทำให้การผันผวนเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือนโยบายด้านการบริหารประเทศในแต่ละยุค ประธานาธิบดีแต่ละคนจะมีแนวทางในการบริหารประเทศแตกต่างกันออกไป เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวเลขที่เห็นจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตระหนกตกใจอะไรเท่าไหร่นัก ในทางกลับกันมันยังถือว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วไปอาจไมได้สนใจจะรับรู้สักเท่าไหร่ด้วยซ้ำ แต่ถึงกระนั้นด้วยความที่นี่เป็นประเทศมหาอำนาจของโลกการพอจะรับรู้เอาไว้บ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใด