-economy.

ข่าวเศรษฐกิจทางการเงินของสหรัฐ

October 17, 2014 admin 0

ด้วยความที่สหรัฐฯ คือประเทศมหาอำนาจของโลกในยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั่วโลกย่อมต้องให้ความสนใจในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศนี้เป็นเรื่องธรรมดา คล้ายกับว่าถ้าหากประเทศใหญ่มีปัญหาประเทศอื่นๆ ก็ย่อมมีปัญหาตามไปด้วย แต่ถ้าหากว่าประเทศใหญ่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีประเทศเล็กๆ ก็พลอยได้ผลที่ดีตามไปด้วยเช่นเดียวกัน เราจึงเห็นได้ว่า

economys

ประวัติ สำนักงาน GAO

October 10, 2014 admin 0

สำนักงาน GAO หรือ Government Accountability Office หากแปลเป็นภาษาไทยก็คือ สำนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาล เป็นหน่วยงานของรัฐบาลประเภทหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ให้บริการในเรื่องของการตรวจสอบบัญชี, การประเมิน และเรื่องของการสืบสวนให้กับรัฐสภาของสหรัฐฯ จัดได้ว่าเป็นสถาบันตรวจสอบสูงสุดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เลยก็ว่าได้ ซึ่งสำนักงาน