economy

กฎหมายภาษีของสหรัฐ

June 24, 2015 admin 0

เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกประเทศจำเป็นต้องทำการเก็บภาษีเพื่อนำเงินที่ได้นั้นไปบำรุงประเทศ นำเงินไปพัฒนาในสิ่งที่ควรจะทำเพื่อให้ประชาชนในประเทศได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ละประเทศเองก็จะมีหลักหรือกฎหมายในการเลือกเก็บภาษีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ประเทศนั้นๆ จะเลือกเก็บ สหรัฐฯ เองด้วยความที่เป็น

economy.

ข้อมูลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐ

June 6, 2015 admin 0

ปกติแล้วข้อมูลงบประมาณของทุกประเทศเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถมองภาพรวมคร่าวๆ ได้ว่าในเวลานี้ประเทศแต่ละประเทศมีระบบเศรษฐกิจอย่างไร มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรารู้ว่าหากมีงบประมาณที่เยอะมากพอก็สามารถที่จะช่วยสร้างสิ่งต่างๆ ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต แต่ถ้าหากงประมาณมีไม่มากพอสิ่งอะไรหลายๆ อย่างก็อาจกลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินตัว