CPA มีหน้าที่อะไร

CPA

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Certified Public Accountant) หรือเรียกสั้นๆ ว่า CPA เป็นตำแหน่งของนักบัญชีที่ผ่านการรับรองในประเทศที่พูด-เขียนภาษาอังกฤษ ในประเทศสหรัฐอเมริกา CPA เป็นใบอนุญาตที่มอบให้กับนักบัญชี สามารถทำงานอิสระใน 50 รัฐ ซึ่งได้มีกฎหมายออกมาให้อนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากรัฐใดก็ตาม ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตของแต่ละรัฐนั้น มีความแตกต่างกันออกไป แต่ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำรวมคือ ต้องผ่านการสอบบัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ (Uniform Certified Public Accountant Examination) การศึกษาระดับวิทยาลัย 150 หน่วย และประสบการณ์ด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องหนึ่งปี

การตรวจสอบบัญชี

หนึ่งในงานหลักที่ CPA ต้องทำคือ การตรวจสอบงบการเงินของลูกค้าและออกความเห็นของงบ โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีจะถูกจัดเป็นเป็นบุคคลที่สาม ที่มีความเป็นกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร โดยผู้ตรวจจะแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า มีการเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การเตรียมภาษีและบริการ

เรื่องที่ผู้ตรวจสอบบัญชีดูเหมือนจะถนัดมากที่สุด คงจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกเสียจาก “ภาษี” ซึ่งทำให้เขามีหน้าที่ในการเตรียมแบบฟอร์มภาษีของลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่ภาษีทรัพย์สิน ไปจนถึงภาษีเงินได้ สมัคร betflix นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ สำหรับนำไปใช้จัดโครงสร้างกิจการ เพื่อลดภาระภาษี

บริการบัญชีนิติเวช

บ่อยครั้งที่พนักงานหรือเจ้าของนำเงินจากบริษัทออกมากเกินไป รูปแบบการฉ้อฉลส่วนใหญ่มักจะแนบเนียน จนทำให้ไม่ค่อยมีใครสังเกต ดังนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีจึงถูกจ้างมาเพื่อขุดคุ้ยประวัติทางการเงิน เพื่อดูว่ามีเงินจำนวนเท่าไหร่ที่สูญหายไป

หน้าที่สำคัญอีกหลายอย่างของผู้ตรวจบัญชี

ผู้ตรวจบัญชี (CPA) มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์รายงาน ในด้านการเงินสำหรับบุคคล/บริษัท ตรวจสอบรายงานทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ด้านล่างนี้เป็นขอบเขตงาน 12 อย่างที่ทำกันเป็นปกติโดยผู้ตรวจบัญชี

1.ตรวจสอบบันทึกทางการเงินของบริษัท

2.ดูแลงบประมาณของบริษัท

3.ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีการ เตรียมพร้อมในการรับมือการตรวจสอบของรัฐบาล จัดการภาษี ตลอดจนถึงขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน

4.แนะนำวิธีการที่ได้เปรียบเพื่อประหยัดเงินของบริษัท

5.ทำงานในเรื่องการคืนภาษี วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีการชำระภาษีตรงเวลา

6.ตรวจสอบบัญชี มองหาข้อผิดพลาดข้อมูลที่ผิด การฉ้อโกง

7.รายงานข้อมูลทางการเงินแก่ฝ่ายจัดการ

8.สร้างและวิเคราะห์งบประมาณ

10.ให้คำแนะนำด้านการจัดการด้านภาษี เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

11.ดูแลบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้

12.มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ การป้องกันการฉ้อโกง และการพัฒนางบประมาณ

1 Comment

  1. เรื่องราวเกี่ยวกับ CPA ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราอีกต่อไปซึ่งท่านสามารถเข้ามาศึกษาเรื่องเหล่านี้ได้ในบทความของเราซึ่ง ได้อธิบายอย่างชัดเจน บาคาร่า ถึงหน้าที่การทำงานขององค์กรนี้อย่างละเอียด รวมทั้งผลกระทบที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก

Comments are closed.